Direct Contact?

0341 - 55 34 55

0 items - 0,00

Winkelmand

Close categories list

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, verkoop en levering van artikelen door www.esbe-ermelo.nl.
Alle offertes en noteringen zijn vrijblijvend. Telefonische bestellingen worden eerst na schriftelijke bevestiging (of e-mail) van de koper ten uitvoer gebracht; zonder deze draagt de koper het risico voor alle schade en ongerief ten gevolge van telefonisch misverstand. Prijs en modelwijzigingen voorbehouden.

Goederen die speciaal moeten worden gefabriceerd en bedrukt zoals vanen, bedrukte rozetten e.d. dienen vooruit betaald te worden. Tenzij anders overeengekomen is een aanbetaling van minimaal 50% bij opdracht verplicht. De koper heeft in ieder geval een afnameverplichting. Bedrukte artikelen worden niet teruggenomen of geruild. Indien bestelde artikelen aan het adres van de koper worden afgeleverd, geschiedt dit voor rekening en risico van de koper, verkoper bepaalt de wijze waarop de levering plaatsvindt, verzending met Post NL of DHL.

Verzending van de bestelde artikelen geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Verzendkosten zijn als volgt, indien men kiest voor verzending na vooruitbetaling Euro 7,00. Het te betalen bedrag dient te worden overgemaakt op rekening IBAN NL28RABO0317744003 t.n.v ESBE Sportprijzen Ermelo o.v.v. het bestelnummer en/of de naam van de besteller. Bij verzending onder rembours zijn de kosten Euro 12,50. Bij bestellingen vanaf Euro 450,00 worden de artikelen franco verzonden, voor rembourszendingen vragen wij een bijdrage in de kosten van 5,50.

Indien een (rembours)pakket aangeboden wordt doch geweigerd door geadresseerde zullen de kosten die verbonden zijn aan het terugsturen en herstellen van de artikelen verhaald worden op geadresseerde. Dit betekent dan indien men een on-line bestelling bij ons plaatst de artikelen ook afgenomen en betaald dienen te worden. De levertijd van de sportprijzen is gemiddeld 1 week, voor bedrukte artikelen graag meer tijd inpassen. Indien iets niet op voorraad is wordt u per e-mail op de hoogte gesteld, indien gewenst kan men dan alsnog de bestelling annuleren. Het eventueel reeds vooruit betaalde bedrag zal p.o. worden teruggestort. Het verdient aanbeveling om indien u een spoedopdracht heeft dit bij de bestelling te vermelden, of even telefonisch overleg te plegen.

Klachten over de kwaliteit, defecten en/of andere gebreken van de geleverde artikelen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen gemotiveerd bij ESBE Sportprijzen/ www.esbe-ermelo.nl worden ingediend. Na verloop van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen. De koper kan evenmin reclameren indien de artikelen of de verpakking na aflevering van aard en/of samenstelling zijn gewijzigd, geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt en/of beschadigd.

Indien het geleverde artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, is ESBE Sportprijzen /www.esbe-ermelo.nl op verzoek uitsluitend gehouden het artikel te herstellen of te laten herstellen—mits zij aan dat verzoek redelijkerwijs kan voldoen—dan wel het geleverde artikel te vervangen of de koopprijs daarvan aan de koper terug betalen. In geen geval zal zij gehouden zijn tot vergoeding van gevolgschade.

Door het invullen van het orderformulier cq. het bestellen via de website verklaart de klant kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met deze voorwaarden.

Op al de overeenkomsten van ESBE Sportprijzen /www.esbe-ermelo.nl is Nederlands recht van toepassing. Geschillen over transacties waarvan deze voorwaarden deel uitmaken, zullen worden onderworpen aan een bevoegde rechter van een rechtbank.

Copyright © 2012 ESBE Sportprijzen. All rights reserved.